Extra tillskottsvärme i växthuset när nätterna blir kallare

När nätterna blir kallare kan man tjäna mycket på att ge lite extra tillskottsvärme i växthuset. Mest att tjäna på extra tillskottsvärme har man naturligtvis de första frostnätterna. Ibland kan det komma ett par frostnätter tidigt under hösten och sedan kan det dröja flera veckor innan det blir frost igen. Då kan man förlänga växtsäsongen flera veckor bara genom att hålla växthuset frostfritt de där frostnätterna och det går inte åt särskilt mycket energi för att höja temperaturen några grader i växthuset dessa nattimmar.

Även när det inte är frost kan man få mycket mer välmående plantor genom att ge lite tillskottsvärme kalla nätter. På så sätt minskar man temperaturskillnaderna i växthuset som även under hösten kan bli ordentligt varmt dagtid när solen tittar fram.

Det finns olika sätt att ge tillskottsvärme till växthuset. Det enklaste är naturligtvis en elektrisk frostvakt som automatiskt går igång när temperaturen understiger ett visst antal grader. Man kan också undvika frost eller kalla nätter t.ex. genom att ställa in några gravljus eller liknande i växthuset som brinner i flera timmar och ger lite extra värme. Man kan också ha stenar eller hinkar med vatten som värms upp under dagen när solen ligger på och sedan avger de den absorberade värmen under natten.

Man kan också använda fotogenvärmare eller t.o.m. dieselvärmare om man har stora volymer att värma upp.