Välgörande ljusexponering med växthus

För lite exponering för dagsljus kan bidra till sämre sömn och nedstämdhet. Ljuset hjälper till att reglera vår naturliga dygnsrytm. När dygnsrytmen blir störd, kan det påverka vår sömn, vårt humör och vår kognitiva förmåga. Genom att exponeras för dagsljus på dagen och begränsat med stark belysning kvälls- och nattetid kan vi lättare behålla vår naturliga dygnsrytm.

Med ett växthus, uterum eller lusthus i trädgården blir det lättare att få vår dagliga dos av dagsljus, speciellt under vår och höst då dagarna är korta, eftersom det stimulerar till att vistas i dagsljus även dagar med lite sämre väder. Även om man inte ägnar sig åt odling kan det bli en skyddad plats att sitta och läsa på eller ta en fika, samtidigt som vi får det hälsobringande ljuset.

Växthuset kan t.o.m. ersätta behandlingar som ljusterapi, d.v.s. exponering för specifika nivåer av ljus under kontrollerade förhållanden eftersom vi genom att medvetet tillbringa extra tid i vårt uterum under årets mörka del på ett naturligt sätt får den välgörande ljusexponeringen.

Även under sommaren är växthuset till nytta för vår hälsa eftersom glaset släpper igenom synligt ljus, men blockerar uv-ljus som kan öka risken för hudcancer vid för omfattande exponering. Vi kan alltså vistas obegränsat i vårt uterum eller växthus utan att riskera att bränna vår hud som man kan göra om man vistas mycket utomhus soliga dagar.