Skötsel av automatiska fönsteröppnare till växthus

Automatiska fönsteröppnare underlättar växthusskötseln mycket, möjliggör att man kan resa bort några dagar utan att behöva ställa upp fönster och dörrar och utan att man behöver oro sig för överhettning i växthuset.  Ofta rekommenderar tillverkaren att man ska ta in åtminstone kolven till den automatiska fönsteröppnaren under vinterhalvåret och förvara frostfritt, så om man vill vara på den säkra sidan kan man ta in kolven under vinterhalvåret och skruva dit den igen på våren, men om det inte blir väldigt kallt klarar den ofta att sitta kvar i växthuset.

Det kan dock vara en god ide att att smörja alla rörliga delar på de automatiska fönsteröppnarna inför odlingssäsongen t.ex. i mars med någon lättflytande olja, t.ex. WD40 eller vanlig olivolja. Detta gör att de rörliga delarna rör sig lättare, det blir inte lika tungt för öppnaren att arbeta och fönsteröppnaren får en längre livslängd.

Om den automatiska fönsteröppnaren ändå har slutat att fungera kan man vanligtvis byta ut enbart kolven istället för att byta hela fönsteröppnaren.