Plexiglas respektive vanligt glas

Både plexiglas och vanligt glas är genomskinligt. Men det finns vissa skillnader mellan plexiglas och vanligt glas. Till exempel så släpper plexiglas igenom mera ljus än vanligt glas. Plexiglas kan släppa igenom upp till 92 procent av infallande ljus medan det vanliga glaset släpper igenom mellan 80 till 90 procent beroende på vilken typ utav glas man använder. Plexiglas är därmed bra att använda om man behöver ett material som ska klara av att stå emot högt tryck men ändå vara transparent.

Till exempel om man vill att det ska gå att se under vatten så är det bättre att man använder sig utav plexiglas på grund av att det krävs en viss tjocklek och ju tjockare et vanligt glas eller ett plexiglas blir, desto sämre ser man igenom det, men då plexiglas släpper igenom mer ljus än vanligt glas fungerar det bra att se igenom även med tjockare glas.

När det handlar om värmeisolering så släpper plexiglas igenom mindre värme än vanligt glas. Detta leder även till att det inte lika lätt bildas kondens på plexiglas.

Plexiglaset tål mycket mer än vanligt glas, det är som man säger starkare och skulle det gå sönder så splittras det inte på samma sätt som vanligt glas. Det är en fördel, bland annat vid tillverkning av fönster till bilar.