Volya

Växthustillverkaren Volya är ett i europa välkänt ryskt företag som producerar ett brett sortiment av växthus.
Volya grundades 1993 i staden Dubna, Moskva-regionen.
Produkterna har blivit mycket populära för sin design som både är vacker och robust och på så sätt är tåligt både för vind och stora snömängder.

Volya tillverkar bl.a. de stormsäkra stålväxthusen Tor, Oden och Brage.