Att installera solceller på sitt växthus – är det en bra idé?

I den här artikeln pratar vi mer om hur du gör ditt växthus självförsörjande, och detta med hjälp av solceller. Det är dock mest vanligt förekommande att man installerar solceller på villataket, men det går minst lika bra att tillverka solel på växthustaket.

Är ett växthus med solceller en bra idé?

Att värma upp sitt växthus med solceller är en god idé. Du bör i detta fall investera i genomskinliga solceller som i skrivande stund har en effektivitet på mellan 1 och 5 %, men du kan även använda konventionella solceller med en högre effekt såvida du monterar dem på rätt sätt.

Genomskinliga solceller för växthus

De genomskinliga solceller som lämpar sig bäst för växthus släpper igenom ljus i de våglängder som våra ögon kan uppfatta, det vill säga ljus med våglängder i det synliga spektrat. Detta innebär att fotosyntes kan uppstå, då växterna inuti ditt växthus kan dra nytta av rätt typ av ljus.

Du kan dock inte använda vanliga tunnfilmssolceller på ditt växthustak. Specialtillverkade solceller TLSC-glas måste användas vid takinstallation.

Traditionella solceller för växthus

Traditionella solceller har en verkningsgrad som ligger på mellan cirka 18 och 20 procent. Men även om du inte kan installera vanliga solcellspaneler på ditt växthustak, kan du välja att installera solceller på sidan av ditt växthus. 

Installationen är dock mer omständlig då avancerade lösningar krävs för att solinstrålningen till växthuset inte ska påverkas. Att i stället installera traditionella solcellspaneler på villataket är en betydligt bättre och mer priseffektiv idé. I många fall behöver du inte ens skaffa bygglov för solceller till villataket.

4 fördelar med solceller på växthuset

  1. Du minskar ditt klimatavtryck, då du producerar grön energi.
  2. Du sparar pengar.
  3. Ditt växthus blir mer effektivt.
  4. Du kan placera ditt växthus var du vill.

Nedan pratar vi mer om de fördelar som precis nämnts i större detalj.

1. Du minskar din miljöpåverkan

Att värma upp sitt växthus med lysrör som i sin tur kräver elektricitet, är populärt i Sverige. Att använda lysrör för att värma upp sitt växthus medför dock en viss miljöpåverkan, medan ett växthus med solceller inte bidrar till några utsläpp av växthusgaser över huvud taget.

2. Solceller för växthus är kostnadsbesparande

Det kostar mycket pengar att värma upp sitt växthus med hjälp av värmelampor. Att installera solceller på sitt växthus medför dock en hög engångskostnad, men när solcellerna väl är på taket klarar de av att producera energi kostnadsfritt i cirka 25 till 30 år.

I det långa loppet är det alltid en god idé att satsa på förnybar energi i jämförelse med konventionella energiframställningsformer.

3. Solceller ger mer effektiva växthus

När du värmer upp ditt växthus med hjälp av solceller växer de växter du odlar på ett bättre sätt. Detta då solceller av genomskinligt TLSC-glas inte blockerar det ljus som solen bistår med, som dina växter nyttjar i fotosyntesen. Ett växthus med solceller medför även att du inte behöver betala löpande utgifter för traditionell eluppvärmning.

4. Med solceller på växthuset kan du placera det var du vill

Om du har investerat i solceller på ditt växthus behöver du inte tänka på att dra elkablar under jord, eller att dra en lång elkabel över hela trädgården. Så länge solinstrålningen är god kan du placera ditt växthus med solceller precis var du vill, utan att energiförsörjningen påverkas.