Att måla ett växthus

Om du har beställt ett växthus i aluminium och vill ha en annan färg på det går det att måla det själv i valfri kulör.
Material för detta går att beställa på glashusen.se eller en välsorterad bygghandel.

Enklast är att måla aluminiumprofilerna innan växthuset monteras.

  1. Rengör profilerna med avfettningsmedel som tar bort oxider.
    Om du ska måla om ett gammalt växthus behöver också gammal färg och smuts först skrapas bort.
    Se till att inte vidröra profilerna med bara händer efter avfettning.
  2. Måla med en grundfärg (t.ex. med en etsprimer t.ex. Temakeep) direkt efter att avfettningsmedlet har torkat.
  3. Låt grundfärgen torka.
  4. Måla med lackfärg avsedd för aluminium i önskad kulör.
  5. Låt lackfärgen torka.