Odla runt växthuset

Känner du att du har skaffat ett för litet växthus? Räcker inte ytan till för allt som du vill odla eller skulle du vilja ha en sittgrupp också i ditt växthus? Många som har köpt växthus säger efter ett par år att de gärna hade köpt ett par kvadratmeter större än vad de köpte från början.

Men misströsta inte om du känner att du skaffat ett för litet växthus. Ett alterntiv till ett stort växthus kan faktiskt vara att skaffa ett växthus till. Visserligen blir kostnaden per kvadratmeter odlingsyta högre om man köper två små växthus än om man köper ett stort, men vissa växter trivs inte jättebra ihop. T.ex. så trivs gurka och tomat bättre om de inte odlas tillsammans.

Man kan också utnyttja ytan runt växthuset till odling. Genom att gräva ett land, ca 30 – 50 cm runt hela växthuset, utom vid sidan där dörren är kan man odla en del värmekrävande växter runtom växthuset. Det blir naturligtvis inte lika varmt som inne i växthuset, men det blir en varmare och mer skyddad miljö än på friland. Växterna får en del strålningsvärme från växthuset och med glas på en sida får de det ganska mycket varmare än på friland och är dessutom mer skyddade från vind.