Rosor i växthus

För att förlänga odlingssäsongen för rosor och kunna njuta av blommande rosor extra tidigt och sent på året kan man odla rosorna i stora krukor som man på våren och hösten förvarar i växthus eller uterum. På så sätt kan de första rosorna blomma redan i slutet av mars eller början på april och de sista ända fram i december.

Antingen kan man sätta in krukorna med rosor i växthuset på hösten, och täcka dem så att de hålls frostskyddade eller så kan man i början av januari, eller när växthuset är frostfritt,  klippa ner  rosbusken ovanför ympstället, gräva upp och sätta i kruka i växthuset. Temperaturen i växthuset bör sedan de första 14 dagarna vara vid en temperatur av ca 6 ° och sedan  höjas med ca 2 ° C  var 14:e dag upp till ca 12 ° C. När temperaturen regelbundet blir högre i växthuset och även utetemperaturen ökar ställer man ut rosen för tidig blomning.

Med sena rossorter kan man ställa in krukor med rosorna sent på hösten och njuta av en sen blomning.