Archive / Kvalite

RSS feed for this section

CE märkta växthus

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter och växthus går att CE-märka på frivillig väg.  Med CE-märkta produkter följer en prestandadeklarationen med information om produktens prestanda för väsentliga egenskaper till exempel bärförmåga och brandmotstånd. Där står också vad produkten är tänkt att användas […]