Miljöpolicy och hållbarhetsarbete

Till skillnad från många andra företag så bidrar glashusen ab till en bättre miljö enbart genom sin existens. Detta då produkter som växthus möjliggör närodlade exotiska grönsaker och frukter som annars skulle behövas transporteras långa sträckor för att nå kunden. Även kunden som främst använder uterummet eller lusthuset för rekreation använder det till viss del för odling av blommor, grönsaker eller frukt. Genom att skapa ett värmebevarande rum i trädgården kan uterummet även bli ett alternativ till resurskrävande utlandsresor.

Genom att möjliggöra växthusodling odlar brukarna både mer grönsaker och frukt i anslutning till det egna hemmet men även ett bredare sortiment av värmekrävande växter som annars ofta skulle ha odlats i andra länder.

Vi har även miljön i fokus i det egna företaget, med solceller på taket där vi har vårt kontor och showroom vilket innebär att i princip all använd el kommer från solceller och är förnyelsebar.

Genom att låta en extern aktör sköta leveranserna säkerställs transporteffektiviteten och körningar med halvfyllda eller tomma lastbilstransporter minimeras jämfört med aktörer som själva levererar växthusen till kunderna.

Vid transporten av växthusen till kunder anlitar vi vanligtvis DHL som bedriver ett aktivt miljöarbete och som har en plan för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast 2050.

Ytterligare en möjlig miljöpåverkan finns i tillverknings- och leverantörskedjan och vi har ständigt vårt eget starka miljötänk med oss vid val av leverantörer och för en pågående dialog med tillverkare för att bidra till att minimera miljö- och klimatpåverkan även i tillverkningsledet.