Att tänka på kring bygglov

Om man behöver bygglov eller inte för sitt växthus beror på hur stort växthuset och eventuella andra tillbyggnader på tomten är.

Söker du bygglov tar kommunen kontakt med grannarna om det behövs, men om man bygger bygglovsfritt behöver man själv kolla med grannar som berörs, speciellt om bygget ligger nära tomtgränsen (mindre än 4,5 m). Man kan också behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Reglerna kan vara lite olika i olika kommuner eftersom alla kommuner har rätt till sina egna riktlinjer och tolkningar när det gäller sådant som inte är detaljreglerat i plan och bygglagen.

Enligt plan och bygglagen har du rätt att få besked på din bygglovsansökan inom 10 veckor under förutsättning att alla bygglovshandlingar är inlämnade och kompletta. Det är alltid bra att vara ute i god tid och kolla med kommunen om man är osäker på vad som gäller