Dränering i växthus

Om du odlar direkt i jorden i ett växthus eller har stenplattor eller trägolv med springor löser sig dräneringen av sig själv.

Om du gjuter en betongplatta till ditt växthus kan det vara en bra ide att gjuta in dräneringsrännor där vatten kan rinna bort.
Du kan lägga en dräneringsränna i växthuset tvärs över eller längs med växthuset med lutning mot avloppet och ett 75 mm PP-rör ut ur växthuset.

För att gjuta rännan, lägg en 48×98 mm vertikal kant ovanpå formen för beklädnaden mitt på ena sidan av växthuset, och skruva fast den på insidan av formen i mitten av den andra änden av växthuset, 2-4 cm under kanten av formen. På så sätt får du en ränna mitt i växthuset med ett stadigt fall när formen tas bort. Du kan göra en träplugg med vilken du blockerar hålet under sockeln när rännan inte används. Har du ett dåligt fall på tomten utanför växthuset, gräv ett hål som du fyller med sten och täcker med fiberduk och grus precis utanför där rännan slutar under hyllan. Då har du ett effektivt dräneringshål.Om växthuset står på jord kan man lägga kullerstensgolv till exempel inne i växthuset, men låt en ränna på 5-10 cm vara jord längs sockelkanten. Denna ränna kommer att dränera överflödigt vatten.