Montera växthus direkt på marken

Sockeln till växhusen från glashusen.se levereras med jordspetsar som ska gjutas fast i marken. Om ytan är jord/gräs bör du vara säker på att grunden inte skadas av sättningsrörelser. Är jorden väldränerad eller gräsmatta är sättningar oftast inget problem. Om området har hög grundvattennivå eller är mycket dåligt dränerad bör man överväga att gräva ut under växthuset och fylla den med dränerande material.

När ytan är jord/gräs och man ska bygga golv inne i växthuset rekommenderas ändå att fylla i ett plant lager med ca 20 cm grus 0-16 mm (väggrus). Undantaget är om man vill odla i direkt i jorden inne i växthuset.

Fyll med grus minst 50 cm utanför själva växthuset så att massan blir stabil. Om tomten lutar så att grusskiktet är högre än 20 cm i ena änden av tomten, gå längre än 50 cm ut i den änden och gör en jämnt sluttande ände på grusbädden. Lägg gärna en fiberduk på marken innan du lägger på gruset så slipper du ogräs sen. Gruset kommer att komprimeras av sig själv efter ett par regnskurar, eller genom att du vattnar den väl.

Som huvudregel rekommenderar vi att du inte isolerar marken under växthuset ytterligare, eftersom du då isolerar bort den naturliga värmelagringseffekt som marken ger. Isolering av marken bör endast utföras om man t.ex. ska ha värme året om eller långt in på höst och vår.

Om underlaget är mycket ojämnt bör man först fylla i ett lager med krossad sten för att jämna ut ojämnheter, sedan med grus och sand för att få ett jämnt och stabilt underlag.

Montera basen tillsammans med jordspetten och placera den där du vill montera växthuset. Ta bort sockeln och gräv hål där sockelbenen stod. Hålen bör vara minst 30-40 cm i diameter och 40 cm djupa.

Fyll hålen med betong eller gjut plintar med betong med hjälp av papprör. Du kan räkna med att det går åt en säck med 25 kg betong per fästpunkt. Tänk på att murbruket ska fyllas ända upp till sockelns underkant, så att växthuset vilar på betongen, och inte bara på sockelbenen.

Om marken är utsatt för sättningar rekommenderas att använda papprör med diameter 150 mm och gräva ner till frostfritt djup eller ca 1 meter ner och gjuta plintar. Sätt sockeln på plats, jämna till och fyll hålen eller papprören med murbruk. Tänk på att murbruket ska fyllas ända upp till sockelns underkant, så att växthuset vilar på betongen och inte bara på sockelbenen.

Låt betongen stelna till nästa dag. Vattne ev. lite om det är varmt så den inte torkar för snabbt. Tänk på att fylla på med grus runt plintarna så att de står stadigt.