Välja underlag till växthus – Betongplatta eller träterass

Det fungerar bra att ställa växthuset direkt på marken så. länge marken är relativt vågrät.

Det man oftast gör då är att gjuta plintar i hörnen där man förankrar växthuset.

Det går också bra att ställa växthuset på en betongplatta eller ett trädäck.

Ska man isåfall välja betongbeklädnad eller träbeklädnad? Detta är ofta en smaksak och både träpanel och gjuten betongplatta kommer att fungera bra för växthuset. Men det finns vissa fördelar respektive nackdelar med de olika underlagen.

Positivt med betongplatta
Betong håller länge och ger ett jämnt, snyggt och underhållsfritt golv i växthuset. Betongen dämpar värmeväxlingar i växthuset, det vill säga växthuset värms upp och svalnar långsammare. Detta är att föredra, då man i ett växthus vill ha en så jämn temperatur som möjligt. Det är lätt att hålla rent men kom bara ihåg att göra en avloppsränna eller dräneringsränna i plattan. Använd gärna dräneringsrännor med löstagbart galler. Tänk också på att installera rör för vatten och el i ett hörn inne i växthuset när du gjuter plattan om du vill ha detta.

Om du ska använda växthuset som en kombination av växthus och trädgårdsrum/lusthus blir det ofta naturligt att använda en gjuten platta som ger ett jämnt golv.

Negativt med betongplatta
Betongplattan fungerar som ett kallmagasin på våren, vilket fördröjer uppstarten i växthuset. På sommaren och hösten är det snarare ett värmemagasin. Som huvudregel rekommenderar vi att du inte isolerar marken under växthuset, eftersom du då isolerar bort den naturliga värmelagringseffekt som marken ger. Isolering av marken bör endast utföras om man t.ex. ska ha uppvärmning året runt för då måste man fortfarande ha mycket värme på i växthuset.

Växthus deluxe från glashusen.se på betongplatta

Positivt med träterrass
En träterass är relativt enkel att sätta upp och gör det enkelt att korrigera ojämnheter i terrängen utan stora kostnader för fyllmedel. Som regel en billigare lösning än betongbeläggning. Snygg yta där överflödigt vatten kan rinna av mellan springorna mellan brädorna. Lätt att fästa basen med träskruvar.

Negativ med träterrass
Trä håller inte för evigt även om det är impregnerat. Sprickor mellan brädorna orsakar drag i växthuset. Detta kan till viss del förhindras genom att täta ner till marken runt beklädnaden, och genom att använda en matta på golvet tidigt på våren. På sommaren är lite ventilering vanligtvis en fördel.

Växthus solid från glashusen.se på träterass