Varmare klimat utökar säsongen för växthusmontering i Sverige

Ett varmare klimat orsakat av växthuseffekten för med sig många negativa konsekvenser, som t.ex. att havsnivån höjs och vissa bebodda områden riskerar att hamna under vatten.

I Sverige innebär det varmare klimatet att perioden utan frostnätter och därmed utan frost, snö och is och utan tjäle i marken blir längre. Det ger utökad möjlighet att montera sitt växthus även väldigt sent eller väldigt tidigt på året.

Tidigare har det framförallt varit sen vår, semesterveckorna under sommaren, och tidig höst som varit de tider man normalt har monterat sitt växthus. Antingen under våren för att kunna utnyttja odlingssäsongen samma år, under semesterveckorna för att man haft mest tid då, eller tidig höst för att växthuset ska stå klart till nästa odlingssäsong t.ex. om man vill använda det till förkultivering.

Men dessa tider är också de då odlaren har mycket att göra med sådd, ogräsrensning, vattning och skörd. Genom att öppna upp för att montera växthuset under årets sista eller första månader kan man utnyttja en tid på året då man inte har så mycket annat trädgårdsjobb.

Exakt vilka månader som det går att montera växthuset beror naturligtvis på vilken del av Sverige som man bor. Under vissa år kan man antagligen montera växthuset året runt i södra Svergige, medan mellansverige kanske hänvisas till perioden mars – november och i norra sverige förkortas tiden ytterligare några månader.

Oavsett vilket är det en god ide att göra sin växthusbeställning i god tid. Delarna tar inte mycket plats omonterade och kan föravaras utomhus t.ex. under en pressening.  Då har man allt på plats när det väl är dags att sätta igång.