Verktyg vid växthusmontering

Tiden det tar att montera ett växthus beror till stor del hur van man är vid konstruktionsarbete, men också vilka verktyg man använder.

De flesta växthus kan monteras med verktyg som de flesta har hemma, d.v.s. skruvmejsel, torxmejsel, och en fast nyckel eller mutterdragare. Man ska dock vara noga med att man har rätt storlek som passar skruvarna eller muttrarna och man får ofta bättre grepp med en fast mejsel än en liten mejsel med bits.

Genom att använda elektriska verktyg kan man naturligtvis montera växthuset snabbare men om man inte har någon brådska är det ganska behagligt att i maklig takt montera ihop sitt växthus och se hur konstruktionen växer fram.

Det som ofta tar tid och som är värt att göra grundligt är just grunden till växthuset. Kontrollera att grunden är i våg samt att hörnen är vinkelräta om du har ett fyrkantigt växthus. Det gör du genom att kontrollera att diagonalerna är lika långa.

Vid vissa moment är det bra att vara två personer t.ex. när väggarna ska sammanfogas eller taknocken ska på plats, men många moment klarar man av själv.

Den som inte är så händig kan naturligtvis ta professionell hjälp. Om man visar upp monteringsanvisning för det växthus man ska köpa så kan man ofta få en offert på monteringskostnaden från någon lokal hantverkare.