Varje år publicerar den amerikanska miljöorganisationen, Environmental Working Group, en lista över de tolv livsmedel som innehåller mest bekämpningsmedel. Det gäller för USA men med en global marknad  är det  liknande tendenser i Europa. Dessa livsmedel med mest bekämpningsmedelsrester kallas för ”The dirty dozen” – eller ”det smutsiga dussinet”. Genom att äta ekologiska varianter av dessa grönsaker och frukter istället […]