Varje år publicerar den amerikanska miljöorganisationen, Environmental Working Group, en lista över de tolv livsmedel som innehåller mest bekämpningsmedel. Det gäller för USA men med en global marknad  är det  liknande tendenser i Europa.

Dessa livsmedel med mest bekämpningsmedelsrester kallas för ”The dirty dozen” – eller ”det smutsiga dussinet”. Genom att äta ekologiska varianter av dessa grönsaker och frukter istället för konventionellt odlade kan man undvika de grönsaker med mest bekämpningsmedelsrester.

Och många av dessa är grönsaker som du kan odla i ditt eget växthus och på så sätt undvika både transporter och bekämpningsmedel.

Undersökningar visar att människor som äter ekologiska produkter har en lägre nivå av fosfororganiska bekämpningsmedel i sina kroppar.

2017 års lista med “the dirty dozen” var:

EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Strawberries

 

2EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Spinach

 

3EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Nectarines

 

4EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Apples

 

5EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Peaches

 

6EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Pears

 

7EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Cherries

 

8EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Grapes

 

9EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Celery

 

10EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Tomatoes

 

11EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Sweet bell peppers

 

12EWG's Dirty Dozen Plus and Clean Fifteen Lists

Potatoes

 

https://www.ewg.org/foodnews/dirty_dozen_list.php