Köpa kompost

Nu säljer vi även komposter.

Den modell av kompost som vi säljer är en unik underifrån matad kompost, EMBLA kitchen.

EMBLA Kitchen är godkänd för kompostering av hushållsavfall i tätorter.
Det är en prisbelönt luktfri året-runt-kompost som passar perfekt till villan eller fritidshuset.
Avfallet trycks in underifrån så att nedbrytningsprocessen kan påbörjas omedelbart och den färdiga jorden kan sedan hämtas efterhand från det övre skiktet och användas som näringstillförsel och jordförbättring i rabatter eller växthus.

Anledningen till att vi även säljer komposter är att en kompost naturligtvis är det bästa sättet för växthus eller frilandsodlaren att ta om hand hushållets organiska avfall och återföra det till kretsloppet som näringsrik jord.

På båda platser där jag har bott tidigare har jag haft komposten Stiga kitchen, som nu har slutat tillverkats och där EMBLA kitchen är den förbättrade uppföljaren.

Den är inte heller alldeles lätt att få tag på och då den är en av de allra bästa på marknaden var det ett självklart val för oss att börja sälja den.