Populärare med redskapsbodar i villaträdgårdar

Det blir mindre vanligt att man bygger hus med källare idag jämfört med hus som byggdes på 1900-talet.  Anledningen är naturligtvis dels att det blir billigare att bygga ett hus utan källare och med stigande bostadspriser är många inte beredda att betala den extra kostnaden i förhållande till vilket värde som en källare tillför.

De som har en källare i sitt hus kanske använder den som extra boyta, men framförallt används källare till förvaring.  Men även boende i moderna hus har vanligtvis ett flertal maskiner och trädgårdsredskap som behöver förvaring. Lösningen blir då att att sätta upp en extra redskapsbod i trädgården.

Så länge redskapsboden understiger 15 kvadratmeter behövs ingen bygganmälan eller bygglov om man inte har andra bygglovsfria byggnader på tomten. En redskapsbod är också relativt billig i förhållande till andra lösningar som t.ex. källare.  Det är också lätt att montera ihop sin redskapsbod själv så om man är lite händig behöver man inte anlita hantverkare för att få ett extra utrymme till förvaring i trädgården.

Genom att man får undan möbler och redskap ur synhåll blir det också snyggare i trädgården och lättare att hålla ordning på sina saker.

Beställ din redskapsbod här.