Tunnelformade industriväxthus på glashusen.se

Nu kan du inte bara köpa hobbyväxthus på glashusen.se utan även industriväxthus för kommersiell odling av grönsaker eller för dig som vill bli helt självförsörjande på växthusgrönsaker.

Det är tunnelväxthus fermer med en halvcirkelformad profil med en bredd på 7,5 m och tunnelväxthus fermer5 med en vackert toppig form med en bredd på 5 m

fermer5 tunnelväxthus

fermer5 tunnelväxthus