Fördelar med härdat glas

 

Härdat glas kallas även säkerhetsglas och dess  hållfasthet mot slag, böjning och värmeväxlingar är mångdubbel jämfört med ett vanligt glas.

Härdat glas är ca fem gånger starkare än  vanligt glas med motsvarande tjocklek och används förutom i kvalitetsväxthus i busskurer och i sidorutor på bilar. Glaset får sina egenskaper genom upphettning och snabb nedkylning vilket gör det mer hållfast mot slag, värmeväxling och böjning Om glaset ändå går sönder granulerar det, vilket innebär att hela glaset krossas i små ofarliga glaspartiklar som inte går att skära sig på.