Glas respektive kanalplasts isoleringsförmåga på växthus

Syftet med ett växthus är naturligtvis att behålla en del av den energi som solens strålar förmedlar för att ge ett varmare odlingsutrymme.

Men det är också en fördel om växthusets väggar kan isolera så att värmen stannar kvar inne i växthuset även på natten. Detta gäller speciellt om man väljer att varmhålla växthuset på vår och höst.

Glashusen har ett av marknadens mest robusta och värmehållande växthus med modellen sofiero som har 10mm tjock kanalplast.

Isoleringsförmågan brukar mätas med ett U-värde. (Desto lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga).

Isoleringsförmåga glas respektive kanalplast:

4 mm glas:
U-värde ca 5,6 W/m2.

4 mm polykarbonat:
U-värde ca 3,9 W/m2.

6 mm polykarbonat:
U-värde ca 3,5 W/m2.

10 mm polykarbonat:
U-värde ca 2,9 W/m2.

16 mm polykarbonat:
U-värde 1,7 W/m2

32 mm polykarbonat:
U-värde 1,2 W/m2