Växthusets material

När man väl har bestämt att man ska skaffa ett växthus är frågan vilket material det ska vara.

Stomme
Äldre tiders växthus byggdes med en stomme av trä, vilket krävde årligt underhåll. Ett nybyggt träväxthus kan vara mycket vackert, åtminstone de första åren. Men en stomme av trä kräver mycket mer underhåll än en stomme av metall. Väljer man metall är det vanligtvis en stomme av aluminium som är rost- och underhållsfri och lätt att hantera, men ändå hållbart.

Tak och väggar
Väggarna kan antingen vara av glas eller polykarbonat (kanalplast). Kanalplasten isolerer bättre, framförallt den lite tjockare kanalplasten på 6 eller 1o mm, men glaset är mer beständigt över tid och mycket dekorativt, samt möjliggör att man kan titta ut på omgivningarna när man är inne i växthuset. Även glasets kvalite varierar mycket. De billigare modellerna har ofta 3 mm glas, medan de mer påkostade har 4 mm härdat glas. Härdat glas är mer hållbart än vanligt glas och om det ändå skulle gå sönder så blir det inte vassa skärvor som med vanligt glas, utan det smulas sönder, utan att ge vassa skärvor.
En idealsk kombination av glas och polykarbonat är modellerna med glas i sidorna och polykarbonat i taket. Det ger en mildare solexponering än om man även har glas i taket.
Om man väljer polykarbonat ska man också kontrollera så att utsidan är UV-ljusbehandlad för att hålla sig hel och funktionsduglig under lång tid.

Grund och sockel
En grund eller sockel kan antingen vara helgjuten, bestå av lecablock eller av gjutna plintar eller så kan man använda en sockel av metall.

Grunden eller sockeln kan även fungera som värmemagasin genom att den värms upp på dagen och avger sin lagrade värme under natten. En grusbädd i botten minimerar kylan underifrån och även den kan fungera som värmemagasin för att jämna ut temperaturskillnaderna. Man kan även lägga frigolitblock i anslutning till sockeln för ytterligare isolering.