Växthusets placering

När man väl har bestämt sig för att skaffa ett växthus är det dags att bestämma var i trädgården det ska stå. Eller de båda besluten kanske går hand i hand eftersom trädgårdens utseende och geofrafiska placering kanske avgör om man vill ha ett växthus där eller inte.

Växthuset ska också vara vackert i trädgården så det är bra att ställa sig frågon om formen och storleken passar in med övriga delar av trädgården.

Ljuset är den mest betydelsefulla och avgörande faktorn när man väljer placering, och kan vara avgörande för hur lyckad växthusodlingen blir.
Om man låter växthuset stå med gavlarna (kortsidorna) i riktning norr–söder får man det bästa ljusinsläppet. Vanligtvis har man plantor i rader utmed långsidorna och är väggarna monterade mot öst-väst minskar risken att växterna skuggar varandra, speciellt under vår och höst.
Fristående växthus har förstås bäst ljusförutsättningar.

En alltför solbelyst plats kan dock medföra att växthuset snabbt blir upphettat med risk att plantorna brännskadas av det direkt solljuset. Vandrande skugga är därför att föredra, dvs att växthuset får skugga någon del av dagen, men man kan också skugga med väv. Om man har ett tak av polykarbonat ger även det en mindre direkt solljusverkan och därmed lindrigare för växterna än om även taket är av glas.

Man bör undvika att placera växthuset i närheten av träd, t ex björk, lönn och Salix-arter, eftersom de dels kan skugga för mycket om de står nära växthuset, dels sprider de gärna sina rötter  in i odlingsbäddarna.