Växthusets placering

När man väl har bestämt sig för att skaffa ett växthus är det dags att bestämma var i trädgården det ska stå. Eller de båda besluten kanske går hand i hand eftersom trädgårdens utseende och geofrafiska placering kanske avgör om man vill ha ett växthus där eller inte.

Växthuset ska också vara vackert i trädgården så det är bra att ställa sig frågan om formen och storleken passar in med övriga delar av trädgården.

Ljuset är den mest betydelsefulla och avgörande faktorn när man väljer placering, och kan vara avgörande för hur lyckad växthusodlingen blir.
Om man låter växthuset stå med gavlarna (kortsidorna) i riktning norr–söder får man det bästa ljusinsläppet. Vanligtvis har man plantor i rader utmed långsidorna och är väggarna monterade mot öst-väst minskar risken att växterna skuggar varandra, speciellt under vår och höst.
Fristående växthus har förstås bäst ljusförutsättningar.

En alltför solbelyst plats kan dock medföra att växthuset snabbt blir upphettat med risk att plantorna brännskadas av det direkt solljuset. Vandrande skugga är därför att föredra, dvs att växthuset får skugga någon del av dagen, men man kan också skugga med väv. Om man har ett tak av polykarbonat ger även det en mindre direkt solljusverkan och därmed lindrigare för växterna än om även taket är av glas.

Man bör undvika att placera växthuset i närheten av träd, t ex björk, lönn och Salix-arter, eftersom de dels kan skugga för mycket om de står nära växthuset, dels sprider de gärna sina rötter  in i odlingsbäddarna. Helst bör växthuset inte stå närmare än 10 meter till högväxande träd. Då minskar också risken för skada p.g.a. nedfallande grenar och om man har ett växthus närmare ett stort träd kan det också bli mycket nedfallande löv på växthustaket.

Du bör dock inte välja en plats som är alltför friliggande och utsatt för hårda vindar.

Tänk på att solen står lägre på vintern och senhösten så för att undvika skugga denna tid på året måste växthuset placeras längre bort från skuggande objekt.

I vilket väderstreck skall växthuset placeras

Vilket väderstreck?
Ett rektangulärt växthus som skall användas året runt bör placeras så att taknocken går från väst till öst. Med detta alternativ så får växterna så mycket solljus som möjligt under årets alla månader. Om man däremot bara vill odla under sommarhalvåret så rekomenderas att taknocken placeras från norr till söder. Men eftersom det är transparent runtom så är vädersträcks-placeringen inte avgörande utan ofta är det bättre att ta hänsyn till det estetiska och t.ex. placera växthuset i linje med andra byggnader eller liknande.

Närhet till andra byggnader
Det är praktiskt att inte ha växthuset alltför långt från boningshuset, dels för möjligheten att kunna dra el och vatten till växthuset men också av bekvämlighetsskäl för att snabbt gå ut och plocka lite färska grönsaker när du lagar mat.

Markens beskaffenhet
Välj om möjligt en plats med fast väldränerad jord.

Det kan också vara bra att välja en plats som inte är i närheten av där barn leker eftersom bollar och annat som kommer flygande i luften lätt kan ge skador och även utgöra en risk om glaset skulle gå sönder. För dig som vill vara på den säkra sidan kan ett växthus i säkerhetsglas vara ett alternativ.