Montering av växthus

Det är lätt att montera ett växthus från glashusen.se

Till alla växthus från glashusen.se finns detaljerade monteringsanvisningar. Alla profiler är märkta med ett nummer som också återfinns i monteringsanvisningen vilket underlättar monteringen.
Se en generell översikt över hur ett växthus monteras.

STEG 1. Grunden

Grunden/sockeln är alltid det första steget i byggandet och det som tar längst tid. Du kan välja flera olika alternativ, här beskriver vi två alternativ. Enklast är att köpa med tillhörande sockel i metall.
Men ibland kan det vara fördelar med att tillverka en egen gjuten sockel.

Gjuten sockel

Gjuten sockel kan vara nödvändig i vissa situationer, beroende på hur tomten är, eller om man vill ha ett frostfritt växthus. Det är dock mer jobb med en gjuten sockel.
Mät upp och markera växthusets mått på marken. Gräv ett dike, djupet är beroende på tjälens djup respektive markförhållanden. Gjut sockeln på botten, på en makadambädd. Mura upp en grund av lecablock eller liknande. isolera gärna marken mot den omgivande marken för att få en tidigare säsongsstart. När grunden är klar fästes bottenprofilen på kanten av sockeln direkt i blocken, gärna med en asfaltspappremsa som mellanlägg, skyddar mot fukt.

Metallsockel

Mät upp och markera växthusets bottenmått på marken. Måtten som finns angivna i monteringsanvisningen är yttermått i mm. Gräv sex alternativt 8 hål för plintar, nyttja gärna pappformar eller liknande för att underlätta själv gjutningen av plintarna. Montera ihop metallsockeln med de medföljande gjutjärnen. Placera metallsockeln med gjutjärnen i hålen och gjut ned till tjälfritt. Väg av och diagonalmät sockeln.

STEG 2. Sidor

Varje kort- respektive långsida läggs ut på marken och monteras ihop. Dra åt skruvarna, men överspänn inte, och var noga med att allt kommer i räta vinklar. Du kan behöva finjustera dem senare.

STEG 3. Resning

När de fyra sidorna är monterade reser du dem och monterar fast dem i hörnen. För de sexkantiga växthusen monteras 3 av sidorna på marken och efter att de har rests monteras de 3 mellanliggande sidorna på plats.

STEG 4. Nocken

Därefter monteras nockprofilen och takprofilerna.

STEG 5. Fäst

Innan du börjar glasa växthuset fäster du det på sockeln. Bottenprofilen fästs i metallsockeln med de medföljande fästbeslagen och muttrarna, i varje sektion av växthusets bottenprofil

STEG 6. Dörrskena

Därefter är det dags att montera dörrskenan.

STEG 7. Dörren

Dörren monteras på samma sätt som övriga sidor i växthuset. Lägg ut på marken och montera den. Glasning av dörren görs lämpligast innan dörren skjuts in i dörrskenan.

STEG 8. Fönster

Montera fast de öppningsbara fönstren. Var noga med vinklar och se till så att de går lätt att öppna.

STEG 9. Glasa

Montera glas eller polycarbonat. Börja med taket och ta sedan en sida i taget. Börja med nedersta glaset och jobba uppåt. Efterdrag alla skruvar.

STEG 10. Odla!

Nu är ditt växthus färdigt för plantering. För bästa resultat finns en rad växthustillbehör som underlättar odlingen i växthuset.