När montera växthus

Ett växthus går egentligen att montera när som helst på året så länge det är snöfritt och ingen tjäle i marken.

Eller inte ens det är egentligen något hinder om man väl har gjort grundarbetet färdigt.

Så en bra ide är att köpa växthuset på hösten, gräva grunden och montera sockeln och sedan montera själva växthuset på våren.

Då kan man montera växthuset tidigt på våren och utnyttja hela vårsäsongen, även om tjälen går ur marken sent, samtidigt som man undviker att växthuset står uppe en extra vinter, med risk att grenar blåser ner eller att det tyngs ner av mycket snö om det blir en snötung vinter.

Det vanligaste är dock att man köper och monterar ett växthus på våren. Då kan man förkultivera plantorna inomhus och ändå utnyttja hela odlingssäsongen,  medans andra väljer att montera det under semestern.

Så svaret på frågan när du ska införskaffa ett växthus är antagligen nu. Det är inget att vänta på.