Köpvillkor

Köpvillkor
OMFATTNING
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.
BESTÄLLNINGAR & KUNDSERVICE
Enklast och snabbast beställer du våra produkter via denna webbsida www.glashusen.se som finns tillgänglig dygnet runt.
PRISER OCH KATALOGENS GILTIGHETSTID
Priserna på vår hemsida gäller. Vi reserverar oss dock för felskrivningar, prisändringar orsakade av valutakursförändringar, devalveringar, momshöjningar eller liknande som ligger utanför vår kontroll. Moms ingår i alla priser.
LEVERANSTID och GODSMOTTAGNING
Leveranstid är vanligtvis mellan 7-10 dagar, men leveranstiden kan variera upp till ca 3 veckor beroende på säsong och vara.
Kontrollera noggrant godset tillsammans med chauffören så att allt är helt, samt att alla kollin är levererade. Anmärkningar som görs mer än sju dagar från fakturadatum godkännes ej. Vid eventuella transportskador eller saknade kollin, se nedan under transportskador. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset om det behövs. Vägen till lossningsplatsen ska vara farbar för lastbil med höjd på 4,5 meter och längsta fordonslängd 25 meter.

EJ MOTTAGET GODS
Merkostnader som orsakas av att du inte mottagit och kvitterat ut ditt gods inom 15 dagar efter att du fått avisering av transportören, kommer att debiteras dig (godset skickas då i retur till oss). Även kostnader som uppkommer på grund av andra orsaker, t.ex. att tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri, kommer att debiteras dig.

TRANSPORTSKADOR
Vid transportskador ska skriftlig notering på fraktsedeln göras av både chaufför och mottagare i samband med mottagandet. Synlig skada måste alltid noteras vid mottagandet, annars är transportreklamationen ej giltig. Därefter anmäls reklamationen omgående av mottagaren till reklamationsavdelningen på glashusen AB så att vi kan sända ersättningsvaror. Skador som anmäls senare än 7 dagar efter mottagandet godkännes ej. Tänk på att spara skadat gods tills du har fått din ersättningsleverans, ifall besiktning av skadan kommer att ske.

ÖPPET KÖP OCH RETURER
Om du ångrar ditt köp har du full retur- eller bytesrätt inom 14 dagar. Kontakta alltid oss före retur så ger vi dig vidare instruktioner. Returfrakten betalas av kunden. Vid returer och byten var vänlig ange kund-, följesedel- och fakturanummer. Returrätten gäller alla. Vid retur måste produkten vara förpackad i obruten originalförpackning och leveransen märkt med korrekt returnummer.

BETALNING
På glashusen.se kan du välja det betalningsalternativ som passar dig bäst. Betalning till bankgiro eller bankkonto om du inte vill betala med kort eller lämna ut personnummer. Betalning med kreditkort eller paypal alternativt betalning mot mot faktura först efter att du mottagit dina varor. Vi skickar faktura till angiven epostadress om inget annat angivits. Betalningsvillkor 10 dagar efter mottagen leverans. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 90 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Peronnummer måste lämnas i fältet för ordernoteringar vid betalning mot faktura och kreditprövning kan komma att göras.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Glashusen AB behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi sparar personuppgifter till kunder för att kunna leverera varor och kontakta kund efter försäljning.  Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personnummer krävs endast vid valet att betala efter leverans och används för kreditbedömning.  Om du inte vill uppge personnummer till kreditprövning, eller om du har betalningsanmärkningar kan du istället välja att förskottsbetala din order. Du kan när som helst kontakta oss för att veta vilka eventuella personuppgifter vi har om dig och meddela om du vill att några uppgifter ska raderas.

EXPORT
När det gäller beställningar som ska levereras utanför Sverige gäller andra betalnings- och leveransvillkor. För mer information kontakta glashusen.

FORCE MAJEURE
Är glashusen AB förhindrad att leverera eller utföra omleverans eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är glashusen.se fri från allt annat ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma.

glashusen AB
askersundsvägen 32
69450 Vretstorp

Org nr: 556910-2485
Tel nr: 070-60 35 335