Växthus bygglov

Bygglovsregler för växthus

Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader, t.ex. friggebod, växthus eller redskapsbod med totalyta på upp till 15m² och nockhöjd på högst 3 meter på din tomt.
Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter
Om avståndet är mindre än 4,5 meter ska du ha grannen eller väghållarens godkännande

Attefallsreglerna ger dig rätt att utan bygglov bygga en eller flera fristående byggnader t.ex. gäststuga, attefallshus fristående växthus på upp till 25m² ett väggmonterat växthus på upp till 15m². Höjden från mark till taknock får vara maximalt 4,0 meter. Om det är en tillbyggnad till befintligt hus får tillbyggnaden inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25
Om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Attefallsbyggnaden måste dock anmälas till kommunen även om det inte kräver något bygglov.

Du både kan utnyttja både friggebodsreglerna och attefallsregler på samma fastighet.

Byggnader större än 25m² kräver alltid bygglov.

En kommun får göra undantag från generella bygglovsregler inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö så kontrollera med din kommun, om vad som gäller just i ditt område.