Montering av sexkantigt växthus från glashusen.se

Montering av 13m2 stort sexkantigt lusthus / växthus från http://www.glashusen.se

Hämta skriftliga monteringsanvisningar

Växthuset finns att titta på som visningsväxthus i Vretstorp invid e20 mitt emellan Stockholm och Göteborg

—————————————————————————————————-

Conversation opened. 1 read message.

Skip to content
Using Gmail with screen readers
Move to Inbox

More
1 of 939

text till monteringsvideo
glas husen

Attachments10:38 AM (24 minutes ago)

to info
2 Attachments

Click here to Reply or Forward
1.62 GB (10%) of 15 GB used
Manage
Terms – Privacy
Last account activity: 8 minutes ago
Details

När man monterar ett växthus är det viktigt med en stabil horisontell grund. med rätt vinklar i hörnen.

För att få vinklarna rätt kan man mäta och jämföra diagonalerna och grunden kontrolleras med ett vattenpass.
Här har vi gjutit fast grunden med plintar i hörnen och det är lätt att göra små justeringar.

Lättast att montera är de mindre fyrkantiga modellerna. Här monterar vi ett 13 m2 stort sexkantigt växthus från glashusen.se
Alla växthus från glashusen.se kommer med tydliga monteringsanvisningar och märkta profiler med nummer som återfinns i monteringsanvisningen
så att man lätt hittar vilka delar man ska använda.

De lodräta hörnprofilerna är konstruerade som slutna rörprofiler som gör dem mycket starka och stabila.

Konstruktionen förstärks sedan ytterligare med horisontella och diagonala stag.

Konstruktionen är mycket smidig och stabil med skenor i aluminiumprofilerna där stålbultar förs in och därefter skruvas tillhörande mutter på.

Kontrollera att allt hamnar i våg efter hand och vänta med att dra åt muttrarna alltför hårt tills du ser att alla mått stämmer.

De sexkantiga växthusen är också mycket vackra som lusthus och ger ett extra rum i trädgården.

Kombinationen glas i väggarna och polykarbont i taket ger bra ljusförhållanden och ett bra odlingsklimat i växthuset.

För att montera taket är det enklast att först montera två av takprofilerna till takhatten och sedan lyfta konstruktionen på plats och sedan fästa övriga hörns takprofiler.
Även takhatten fästs till takprofilerna med bultar och muttrar.
Vid vissa moment som detta är det bra att vara två personer som hjälps åt.
Höjden ger en bekväm ståhöjd i hela växthuset och det spetsiga taket ger en stor odlingsvolym och möjliggör ett behagligt klimat i växthuset där både växter och människor trivs.

Polykarbonaten som används är lätt att arbeta med och yttersidan är behandlad för att tåla uv-ljus från från solen.
Polykarbonaten skyddas vid transport av en plastfilm som också markerar vilken sida som ska vändas utåt.

Polykarbonaten förs upp i de tillhörande takprofilerna och genom att foga med silikon hålls de säkert på plats och isolerar bra.

Nederkanten på taket fästs med en plastlist som omsluter både väggen och taket så att inga springor bildas mellan tak och vägg.
Dessutom är taket förankrat med förstärkta hörnprofiler och extra taklister som gör växthusen mycket motståndskraftiga mot blåst och andra extrema väderförhållanden.

Förutom öppningsbara fönster har de sexkantiga modellerna från glashusen.se en takhatt som kan roteras för att vädra ut överskottsvärme högst upp i taket.
Till de öppningsbara fönstrena på sidorna kan man köpa till automatiska fönsteröppnare som utan elektricitet automatiskt öppnar fönstren vid en viss temperatur.

Även de tillhörande dörrarna är stabilt konstruerade och ger en bred öppning så att man lätt kan komma in med skottkärra eller möbler.

Glasen fästs med silokon och en smart konstruerad plastlist som trycks på plats och ger en mycket vacker och stabil yta.
För att underlätta monteringen av glasväggarna kan man använda en vakumglaslyft, som också kan beställas på glashusen.se

Det härdade glaset är också mycket slagtåligt och genom att varje väggsektion täcks av en hel glasskiva blir konstruktionen mycket stabil.

Besök glashusen.se för att se olika växthusmodeller och kontakta info@glashusen.se om du har några frågor eller vill titta på det färdigmonterade växthuset.

solliden2017.txt
Displaying solliden2017.txt.