Lähe Träväxthus värmebehandlat trä på mur

Nu finns en variant av träväxthusen i värmebehandlat trä från Lähe anpassat för att placera på en 60 cm hög mur.
Växthuset kallas Frode och är 14,7 m² stort.

https://glashusen.se/produkt/frode-travaxthus-pa-mur/