Rotavdrag för växthusmontering

Om ditt växthus sitter ihop med ditt boningshus d.v.s. om det är ett väggväxthus eller uterum och om boningshuset  är äldre än fem år kan du söka rot-avdrag för arbetskostnaderna för montering av väggväxthuset / uterummet om du låter en hantverkare montera huset åt dig. Är växthuset däremot fristående från boningshuset kan du inte få rot-avdrag även om du anlitar en hantverkare för att montera huset.