Glas eller polykarbonat i växthus

Glas eller polykarbonat i Växthus

Det finns många olika material att bygga sitt växthus av. Konstruktioner av aluminium med glas eller isolerande polykarbonatplattor är vanligast då det är prisvärt och kräver mindre underhåll jämfört med ett växthus i trä.

Att ha polykarbonat i taket och glas i sidorna ger en bra kombination av optimala ljusförhållanden, hållfasthet och det blir också lättare att montera.

Välja väggar av glas eller polykarbonat

Om man sedan väljer glas eller polykarbonat (kanalplast) i sidorna är en smaksak:

Fördelar med glas:

Glasväggar är till skillnad från polykarbonat helt genomskinliga. Det gör det väldigt dekorativt samt att du både kan se den omgivande trädgården när du är inne i växthuset och se in i glashuset utifrån .
Det klara glaset säkrar solens genomstrålning till 90%. Det underlättar för  växtligheten att komma igång.

Nackdelar med glas:

Glas kan gå sönder. Glas är också tungt vilket gör det mer omständigt att transportera och montera. Vid kraftigt solljus kan plantorna kräva någon form av skuggning under högsommaren för att inte brännas.

Fördelar med polykarbonat:

Polykarbonat har bättre isolerande förmåga än glas. Ju tjockare polykarbonat desto bättre isoleringseffekt och växthuset blir då billigare att värma upp om man t.ex. vill ha tillskottsvärme under vår och höst för att hålla det frostfritt längre. Polykarbonat är dessutom slagtåligt och lättare att montera.

Nackdelar med polykarbonat:

Polykarbonat är dyrare än glas. Polykarbonat har en lägre genomstrålning av solljus än glas vilket påverkar växtligheten. Det kan även bildas alger i kanalerna som minskar genomstrålningen ytterligare.
All polykarbonat från glashusen.se är dock UV-behandlad på utsidan vilket gör att den inte påverkas av solljuset och inte blir spröd eller brunaktig med åren, som man kan se på andra äldre växthusmodeller.