Köpvillkor

Köpvillkor
OMFATTNING
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.

BESTÄLLNINGAR & KUNDSERVICE
Enklast och snabbast beställer du våra produkter via denna webbsida www.glashusen.se som finns tillgänglig dygnet runt.

PRISER OCH KATALOGENS GILTIGHETSTID
Priserna på vår hemsida gäller. Vi reserverar oss dock för prisändringar orsakade av valutakursförändringar, devalveringar, momshöjningar eller liknande som ligger utanför vår kontroll. Moms ingår i alla priser.

BETALNING
För närvarande erbjuder vi betalning mot faktura. Det innebär att du kan vara säker på att få dina varor innan du betalar.
Detta är också det billigaste alternativet att hantera vilket gör att vi kan hålla nere priserna.
Peronnummer måste lämnas vid beställning och kreditprövning kan komma att göras.
Glashusen Sverige AB behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast vid kreditbedömning och vid våra kontakter med dig som kund. Om du inte vill uppge personnummer till kreditprövning kan du istället förskottsbetala din order.
I samarbete med Leasy erbjuder vi förmånliga lån. Ansök om lån innan du beställer.
Då växthuset normalt höjer värdet på fastigheten kan det vara motiverat att låna till ett växthus.

LEVERANSTIDER
Vi levererar normalt inom 1-3 veckor och ofta snabbare än så. Vissa varor kan ha längre leveranstid. Ange vid beställning om ni önskar leverans en viss vecka.
Om glashusen av någon anledning ej kan hålla överenskommen leveranstid skickar vi ut meddelande om detta med ett nytt leveransdatum. Köparen äger ej rätt till skadestånd p.g.a. dröjsmål.

LEVERANSVILLKOR
Fraktfritt till stora delar av Sverige där vårt linjenät trafikerar. Övriga leveranser betalas av kund. Detta gäller även färjeavgift samt extrakostnader för specialbil, t.ex. kranbil, utanför den ordinarie turlistan, eller annan lossningshjälp, detta ingår ej. Gotland och andra icke brofasta öar ingår ej i linjenätet. Mindre tillbehör kan skickas via posten eller annan speditör som aviserar med en postavi i brevlådan och du hämtar på angivet utlämningsställe.

AVHÄMTNING
Vanligtvis levererar vi våra växthus fraktfritt med lastbil hem till er. Avhämtning är möjligt efter överenskommelse.

GODSMOTTAGNING
Kontrollera noggrant godset tillsammans med chauffören så att allt är helt, samt att alla kollin är levererade. Anmärkningar som görs mer än sju dagar från fakturadatum godkännes ej. Vid eventuella transportskador eller saknade kollin, se nedan under transportskador. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset om det behövs. Vägen till lossningsplatsen ska vara farbar för lastbil med höjd på 4,5 meter och längsta fordonslängd 25 meter.

EJ MOTTAGET GODS
Merkostnader som orsakas av att du inte mottagit och kvitterat ut ditt gods inom 15 dagar efter att du fått avisering av transportören, kommer att debiteras dig (godset skickas då i retur till oss). Även kostnader som uppkommer på grund av andra orsaker, t.ex. att tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri, kommer att debiteras dig.

TRANSPORTSKADOR
Vid transportskador ska skriftlig notering på fraktsedeln göras av både chaufför och mottagare i samband med mottagandet. Synlig skada måste alltid noteras vid mottagandet, annars är transportreklamationen ej giltig. Därefter anmäls reklamationen omgående av mottagaren till reklamationsavdelningen på glashusen AB så att vi kan sända ersättningsvaror. Skador som anmäls senare än 7 dagar efter mottagandet godkännes ej. Tänk på att spara skadat gods tills du har fått din ersättningsleverans, ifall besiktning av skadan kommer att ske.

ÖPPET KÖP OCH RETURER
Om du ångrar ditt köp har du full retur- eller bytesrätt inom 14 dagar. Kontakta alltid oss före retur så ger vi dig vidare instruktioner. Frakten betalas av kunden. Vid returer och byten var vänlig ange kund-, följesedel- och fakturanummer. Returrätten gäller alla. Vid retur måste produkten vara förpackad i obruten originalförpackning och leveransen märkt med korrekt returnummer.

BETALNING OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
På glashusen.se betalar du mot faktura först efter att du mottagit dina varor. Vi skickar faktura till angiven epostadress om inget annat angivits. Betalningsvillkor 10 dagar efter mottagen leverans. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 90 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Peronnummer måste lämnas vid beställning och kreditprövning kan komma att göras.

Fri frakt till större delen av Sverige. Endast en expeditionsavgift på 195kr per order tillkommer oavsett hur mycket du beställer.
Glashusen Sverige AB behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast vid kreditbedömning och vid våra kontakter med dig som kund. Om du inte vill uppge personnummer till kreditprövning, eller om du har betalningsanmärkningar kan du istället förskottsbetala din order.

EXPORT
När det gäller beställningar som ska levereras utanför Sverige gäller andra betalnings- och leveransvillkor. För mer information kontakta glashusen.

FORCE MAJEURE
Är glashusen AB förhindrad att leverera eller utföra omleverans eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är glashusen.se fri från allt annat ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma.

glashusen AB
attersta 613
705 94 Örebro

Org nr: 556910-2485
Tel nr: 070-60 35 335